/

Welkom op de website van Psycholoog Drs. A.G. Verkade     

Hoe zit het met de behandelingen?

Ik ben gezondheidszorgpsycholoog, geregistreerd eerstelijnspsycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ik behandel cliënten vanuit de cognitieve gedragstherapie en EMDR.

De behandeling wordt ondersteund door e-healthtoepassingen ( filmpjes, uitleg, modules) van de firma Karify, één van de leidende aanbieders van e-health toepassingen.

Dat betekent voor u dat er op een praktische manier aan uw probleem wordt gewerkt. U hoeft dus niet bang te zijn voor oeverloos gepraat of zinloos gewroet in uw verleden. U krijgt praktische handvaten aangereikt waarmee u meteen aan de slag kunt om uw probleem de baas te worden.  

U kunt afspraken maken voor gesprekken overdag en ’s avonds.

Voor wie?

De praktijk biedt kortdurende psychologische hulp voor 18 jaar en ouder, individuele volwassenen en paren. 

Voor wat?

U kunt terecht als u, om welke reden ook, niet tevreden bent over hoe het met u gaat. Als u last heeft van:

- onzekerheid
- depressiviteit
- piekeren
- zenuwachtigheid
- verlegenheid, problemen met sociale contacten
- overspannenheid
- angsten, fobieën of paniekbuien
- jeugdtrauma's (bij voorbeeld incest)
- moeite met verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in uw leven zoals:
  *een overlijden, 
  * ernstige ziekte,
  * geweld of  
  * incest
- dwanggedachten en dwanghandelingen
- relatieproblemen, relatieproblemen die met familiebanden te maken hebben
- problemen op uw werk
- u voelt zich leeg en opgebrand; u bent bang voor een burn-out
- lichamelijke spanningsklachten en lichamelijke klachten waarvoor geen medische
   oorzaak te vinden is
- hyperventilatie
- gespannenheid en stress
- opvoedingsproblemen
- autisme (PDD-NOS, Asperger) en ADHD en de omgang ermee door de     
ouders/familie                                                                          - problemen op school                                                                                                
- problemen die verband houden met geloofsvragen

Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat er toch meer aan de hand is dan verwacht werd, kunt u alsnog doorverwezen worden naar de meest geschikte vorm van behandeling.

Psychologisch onderzoek

1. 
Als het voor de behandeling nodig is, gebruik ik psychologische tests en vragenlijsten om een precies beeld te krijgen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Ik vertel u waarom zo’n test nodig is. Het is belangrijk dat u precies weet wat er uit de test gekomen is, dus vertel ik u wat de uitslagen van de test zijn en wat dat betekent. Dus geen geheimzinnig gedoe. U weet precies wat er uit de testen gekomen is.

2. 
Psychologisch onderzoek naar autisme ( autisme spectrum stoornissen/ ASS). De kosten vallen bij een verwijzing van uw huisarts onder de basispolis van de zorgverzekering.

3. 

Intelligentieonderzoek

4.

Psychologische rapportage die nodig is bij een aanvraag voor naamswijziging.              

Dit onderzoek richt zich op

- Het vaststellen van de reden tot naamsverandering

- Het schrijven van een rapport                                                                                                 

De kosten voor het onderzoek naar naamswijziging dient u zelf te betalen, want zij vallen niet onder de zorgverzekeringswet                                                                                                                            

5. 

Adoptieverzoek