/


Welkom op de website van psycholoog Drs. A.G. Verkade

Hoe zit het met de behandelingen?

Ik ben gezondheidszorgpsycholoog, geregistreerd eerstelijnspsycholoog en cognitief gedragstherapeut. 

De problemen die u heeft, behandel ik met bewezen methodes die uit de cognitieve gedragstherapie afkomstig zijn. De cognitieve gedragstherapie is praktische en doeltreffende manier om mensen te helpen hun problemen de baas te worden: u leert manieren om dingen anders aan te pakken, om uw sombere of angstige gedachten weer op orde te krijgen, om rust te krijgen van de nare dingen uit uw verleden, om niet meer de halve dag druk in uw hoofd te zijn.                       

Cognitieve gedragstherapie blijkt het beste te werken en is daarom de meest aanbevolen aanpak bij psychische problemen.                                                          Het verwerken van nare dingen uit uw verleden worden behandeld met cognitieve gedragstherapie of met EMDR: u bepaalt welke aanpak u voor uzelf de prettigste lijkt.

De behandeling kan worden ondersteund door e-healthtoepassingen = dingen die ik u toestuur via internet ( instructies hoe u iets het beste kunt doen, handige formulieren,  filmpjes, uitleg, modules)  o.a. van de firma’s  Karify en Telepsy, goede aanbieders van e-health toepassingen. Deze extra ondersteuning kan u helpen om sneller uw problemen de baas te worden. Bij vrijwel elk probleem zijn deze filmpjes, formulieren beschikbaar.

Dat betekent voor u dat er op een praktische manier aan uw probleem wordt gewerkt. U hoeft dus niet bang te zijn voor oeverloos gepraat of zinloos gewroet in uw verleden. U krijgt praktische handvaten aangereikt waarmee u meteen aan de slag kunt om uw probleem de baas te worden.  

U kunt afspraken maken voor gesprekken overdag en ’s avonds.

Voor wie?

De praktijk biedt kortdurende psychologische hulp voor 18 jaar en ouder, individuele volwassenen en paren. Kortdurende hulp is tussen de 3 en 13 afspraken. Hoeveel dat precies zijn, hangt af van de zwaarte van uw problemen.. 

Voor wat?

U kunt terecht als u, om welke reden ook, niet tevreden bent over hoe het met u gaat. Als u last heeft van:

- onzekerheid
- depressiviteit
- piekeren
- zenuwachtigheid
- verlegenheid, problemen met sociale contacten
- overspannenheid
- angsten, fobieën of paniekbuien
- jeugdtrauma's (bij voorbeeld thuis achtergesteld worden,incest)
- moeite met verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in uw leven zoals:
  *een overlijden, 
  * ernstige ziekte, 
  * geweld of  
  * incest
- dwanggedachten en dwanghandelingen
- relatieproblemen, relatieproblemen die met familiebanden te maken hebben
- problemen op uw werk
- u voelt zich leeg en opgebrand; u bent bang voor een burn-out
- lichamelijke spanningsklachten en lichamelijke klachten waarvoor geen medische 
   oorzaak te vinden is
- hyperventilatie
- gespannenheid en stress

- alcohol
- opvoedingsproblemen
- autisme (PDD-NOS, Asperger) en ADHD en de omgang ermee door ouders en familie                             

- problemen op school,                                                                                                
- problemen die verband houden met geloofsvragen

Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat er toch meer aan de hand is dan verwacht werd, kunt u alsnog doorverwezen worden naar de meest geschikte vorm van behandeling.

Psychologisch onderzoek

Als het voor de behandeling nodig is, gebruik ik psychologische tests en vragenlijsten om een precies beeld te krijgen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Ik vertel u waarom zo’n test nodig is. Het is belangrijk dat u precies weet wat er uit de test gekomen is, dus vertel ik u wat de uitslagen van de test zijn en wat dat betekent. Dus geen geheimzinnig gedoe. U weet precies wat er uit de testen gekomen is.

Aan het begin van de behandeling vult u een bepaalde test in die een beeld geeft hoe het met u is. Aan het einde van de behandeling vult u dezelfde test in. De beide uitslagen laten zien hoe u bent opgeknapt in de periode van behandeling.

Ik houd bij hoe lang de behandeling geduurd heeft vanaf uw aanmelding tot aan de afronding. Hoe lang het geduurd heeft, meld ik u in het laatste gesprek.

 

Samenwerking met uw dokter

-       Informatie naar uw dokter

Aan het begin van de behandeling, vraag ik u of u het goed vindt dat ik uw dokter een brief stuur waarin staat wat er met  u aan de hand is en wat er aan gedaan wordt. Ik stuur alleen als u dat goed vindt, uw dokter een brief. Als ik denk dat een bepaald medicijn u helpt, dan overleg ik dat met u en dan meld ik dat uw dokter, alleen als u daar achter staat.

           Hoe ziet zo’n brief er uit? Die brief ziet er als volgt uit:

 Geachte dokter,

U heeft uw patiënt, mevrouw/ meneer X  naar mij verwezen vanwege…  Er zijn de volgende klachten:…

Dan wat er met u aan de hand is, de diagnose en dan wat er aan gedaan gaat worden., het behandelplan.   Ik stuur vaak ook testuitslagen mee-  alleen als u dat wilt- , waardoor de dokter een goed beeld krijgt hoe u geestelijk uit vorm bent. 

Aan het eind van de behandeling stuur ik dan uw dokter een brief dat het weer goed met u gaat.

-       Soms kan het voorkomen dat u het idee heeft dat u medicijnen nodig heeft of wat meer of minder van het medicijn dat u gebruikt. Dan verwijs ik u naar uw dokter, want hij gaat over uw medicijnen, niet uw psycholoog.

 Wanneer ik zelf het gevoel heb, dat het verstandig is als uw dokter uw medicijnen nog eens goed bekijkt, bespreek ik dat met u en neem ik contact op met uw dokter met het verzoek nog eens over uw medicijnen na te denken. Uw dokter beslist, hij is de vakman op het gebied van de medicijnen.

-       Als ik denk, dat uw problemen eigenlijk te zwaar zijn voor de hulp die ik lever, de GBGGZ, dan bespreek ik dat met u en overleg ik met uw dokter en dat regelen we dat u naar de Specialistische GGZ kunt gaan: daar mag een behandeling langer duren. 

 

Waardering

Aan het eind van de behandeling vraag ik u nog om een lijst in te vullen om te vertellen hoe tevreden u bent over hoe ik u behandeld heb. .Ik vraag ik u een evaluatielijst, de CQ-index in te vullen. Deze evaluatielijst is speciaal gemaakt voor de zorg. U kunt uw mening geven en ik, uw behandelaar, gebruik uw evaluatie om daar mijn winst mee doen en de behandelingen te verbeteren. Het is dus belangrijk dat u in deze lijst eerlijk uw mening kenbaar maakt.          In deze evaluatielijst wordt u gevraagd of de behandelaar goed bereikbaar was, hij correct met u is omgegaan, u zich serieus genomen voelde, u goed geïnformeerd bent, of u zich kon vinden in het behandelplan en gelegenheid had om te overleggen, enzovoorts). 

In 2018 gaven de cliënten op deze lijst voor de behandeling als rapportcijfer een 8,0.  

Aan het eind van de behandeling vraag ik u ook op Zorgkaart Nederland te schrijven hoe tevreden u over mij bent en om iets daarover te melden in het gastenboek. Voor mij is het belangrijk dat u daar iets schrijft over de behandeling. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info