Welkom op de website van psycholoog drs. A.G. Verkade 

Welkom op de website van psycholoog                drs. A.G. Verkade

Hoe zit het met de behandelingen?
Ik ben gezondheidszorgpsycholoog, geregistreerd eerstelijnspsycholoog en cognitief gedragstherapeut. 

Ik ben vrijgevestigd psycholoog Generalistische Basis-GGZ, ik heb contracten met alle zorgverzekeraars, werk nauw samen met de huisartsenpraktijken en werk bij consultatie en doorverwijzing samen met vrijgevestigde collega’s en organisaties in de S-GGZ. 

Waarneming bij ziekte en overlijden is geregeld.

 

Welke aanpak?

De problemen die u heeft, behandel ik met bewezen methodes die uit de cognitieve gedragstherapie afkomstig zijn. De cognitieve gedragstherapie is een praktische en doeltreffende manier om mensen te helpen hun problemen de baas te worden: u leert manieren om dingen anders aan te pakken, om uw sombere of angstige gedachten weer op orde te krijgen, om rust te krijgen van de nare dingen uit uw verleden, om niet meer de halve dag druk in uw hoofd te zijn.                       

Cognitieve gedragstherapie blijkt het beste te werken en is daarom de meest aanbevolen aanpak bij psychische problemen.                                                          

Het verwerken van nare dingen uit uw verleden kan goed worden behandeld met cognitieve gedragstherapie, met EMDR en enkele andere methoden.  u bepaalt welke aanpak u voor uzelf de prettigste lijkt. EMDR is een speciale aanpak om door uw aandacht te concentreren op een heel zwaar moment uit uw leven, van uw nare gevoelens af te komen.

Wat kunt u verwachten bij de behandeling van uw probleem?

Als u zich aanmeldt stuur ik u via een beveiligde mail en aantal psychologische tests toe, die u invult. In het eerste gesprek vertelt u wat er aan de hand is, we bekijken samen uw testen en brengen zo uw probleem in kaart.  Dan maken we een plan waarbij we samen bekijken welke dingen u zelf al doet aan uw probleem en welke praktische dingen , volgens onderzoek aan de universiteit, de meeste mensen helpen.  Als we daar samen de keuze in hebben gemaakt,  gaan we het plan systematisch uitvoeren. Aan het  einde van de behandeling voelt u zich een stuk beter.  Vervolgens maken we een praktisch plan dat u meteen kunt gebruiken wanneer  u later misschien weer een beetje inzakt. U kunt u, met dat plan in de hand, op eigen kracht, snel weer goed gaan voelen.

De behandeling wordt ondersteund door e-healthtoepassingen. Dat zijn dingen die ik u toestuur via internet ( instructies hoe u iets het beste kunt doen, handige formulieren,  filmpjes, uitleg, modules)  o.a. van de firma’s  Karify en Telepsy, goede aanbieders van e-health toepassingen. Deze extra ondersteuning kan u helpen om sneller uw problemen de baas te worden. Bij vrijwel elk probleem zijn deze filmpjes, formulieren beschikbaar.

Dat betekent voor u dat er op een praktische manier aan uw probleem wordt gewerkt. U hoeft dus niet bang te zijn voor oeverloos gepraat of zinloos gewroet in uw verleden. U krijgt praktische handvaten aangereikt waarmee u meteen aan de slag kunt om uw probleem de baas te worden.  

Als iemand u steunt bij uw behandeling, is de behandeling makkelijker voor u en is er iemand die u stimuleert. Het is mooi als uw partner in het eerste gesprek of tijdens meerdere gesprekken meekomt. Dan kan die meedenken en u beter ondersteunen. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat uw partner, uw kinderen, de voor u belangrijke familieleden of uw beste vriend(in), u steunen. Voor u werkt het misschien goed als de mensen die dichtbij u staan, weten dat u met een  behandeling bezig bent en u daarmee kunnen helpen om vooruit te gaan en u te melden als zij het idee hebben dat u even een beetje inzakt. Ik bespreek met u of dat voor u verstandig is en hoe u dit op een praktische manier zou kunnen doen..

Algemene informatie over aanpak problemen?                                               

Informatie hoe problemen behandeld worden vindt u op thuisarts.nl, nedkad.nl en op sites van lotgenotengroepen. U vindt ze via google.

Afspraken overdag en ’s avonds?

U kunt afspraken maken voor gesprekken overdag en ’s avonds. 

Voor wie?

De praktijk biedt kortdurende psychologische hulp voor 18 jaar en ouder en individuele volwassenen. Kortdurende hulp is tussen de 3 en 13 afspraken. Hoeveel dat precies zijn, hangt af van de zwaarte van uw problemen. 

Voor wat?

U kunt terecht als u, om welke reden ook, niet tevreden bent over hoe het met u gaat. Als u last heeft van:

 • onzekerheid
 • depressiviteit
 • piekeren
 • zenuwachtigheid
 • verlegenheid, problemen met sociale contacten
 • overspannenheid
 • angsten, fobieën of paniekbuien
 • jeugdtrauma's (bij voorbeeld thuis achtergesteld worden,incest)
 • moeite met verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in uw leven zoals : een overlijden, een ernstige ziekte, geweld of incest
 • dwanggedachten en dwanghandelingen
 • relatieproblemen, relatieproblemen die met familiebanden te maken hebben
 • problemen op uw werk
 • u voelt zich leeg en opgebrand; u bent bang voor een burn-out
 • lichamelijke spanningsklachten en lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak te vinden is
 • hyperventilatie
 • gespannenheid en stress
 • opvoedingsproblemen
 • autisme (PDD-NOS, Asperger) en ADHD en de omgang ermee door ouders en familie                             
 • problemen op school,                                                                                                
 • problemen die verband houden met geloofsvragen

Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat er toch meer aan de hand is dan verwacht werd, kunt u alsnog doorverwezen worden naar de meest geschikte vorm van behandeling.

Welke problemen niet:  

Wie last heeft van forse persoonlijkheidsproblematiek, verslaving aan drank of drugs, psychose kan niet in de Generalistische Basis-GGZ worden behandeld. Die wordt behandeld in de S-GGZ ( vrijgevestigde behandelaars, Mindfit, Dimence)  of de verslavingszorg (Tactus). 

Psychologisch onderzoek

Als het voor de behandeling nodig is, gebruik ik psychologische tests en vragenlijsten om een precies beeld te krijgen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Ik vertel u waarom zo’n test nodig is. Het is belangrijk dat u precies weet wat er uit de test gekomen is, dus vertel ik u wat de uitslagen van de test zijn en wat dat betekent. Dus geen geheimzinnig gedoe. U weet precies wat er uit de testen gekomen is.

Aan het begin van de behandeling vult u een bepaalde test in die een beeld geeft hoe het met u is. Aan het einde van de behandeling vult u dezelfde test in. De beide uitslagen laten zien hoe u bent opgeknapt in de periode van behandeling.

Ik houd bij hoe lang de behandeling geduurd heeft vanaf uw aanmelding tot aan de afronding. Hoe lang het geduurd heeft, meld ik u in het laatste gesprek.

Samenwerking met uw dokter

Aan het begin van de behandeling, vraag ik u of u het goed vindt dat ik uw dokter een brief stuur waarin staat wat er met  u aan de hand is en wat er aan gedaan wordt. Ik stuur alleen als u dat goed vindt, uw dokter een brief, Als ik denk dat een bepaald medicijn u helpt, dan overleg ik dat met u en dan meld ik dat uw dokter, alleen als u daar achter staat.

Hoe is zo’n brief? Die brief ziet er als volgt uit:


Geachte dokter,

U heeft uw patiënt, mevrouw/ meneer X  naar mij verwezen vanwege…  Er zijn de volgende klachten:…

Dan wat er met u aan de hand is, de diagnose en dan wat er aan gedaan gaat worden., het behandelplan.   Ik stuur vaak ook testuitslagen mee-  alleen als u dat wilt- , waardoor de dokter een goed beeld krijgt hoe u geestelijk uit vorm bent. 

Aan het eind van de behandeling stuur ik dan uw dokter een brief dat het weer goed met u gaat.

Soms kan het voorkomen dat u het idee heeft dat u medicijnen nodig heeft of wat meer of minder van het medicijn dat u gebruikt. Dan verwijs ik u naar uw dokter, want hij gaat over uw medicijnen, niet uw psycholoog.

 Wanneer ik zelf het gevoel heb, dat het verstandig is als uw dokter uw medicijnen nog eens goed bekijkt, bespreek ik dat met u en neem ik contact op met uw dokter met het verzoek nog eens over uw medicijnen na te denken. Uw dokter beslist, hij is de vakman op het gebied van de medicijnen.

Als ik denk, dat uw problemen eigenlijk te zwaar zijn voor de hulp die ik lever, de GBGGZ, dan bespreek ik dat met u en overleg ik met uw dokter en dat regelen we dat u naar de Specialistische GGZ kunt gaan: daar mag een behandeling langer duren.  


Kaart
Opbellen
E-mail
Info