Welkom op de website van psycholoog drs. A.G. Verkade 

Welkom op de website van psycholoog                drs. A.G. Verkade

Kosten en vergoedingen.
Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling. Houdt u wel rekening met het eigen risico, die sinds 2018 voor elke Nederlander € 385,- bedraagt.

Vanuit de basisverzekering wordt de psycholoog vergoed die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar vergoedt mij tot maximaal 12 gesprekken.

Ik heb in 2023 en 2024 contracten met alle zorgverzekeraars:
- Achmea: Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo,
- VGZ: VGZ,  Unive, IZA, IZZ, Bewuszt, UMC, United Consumers,      ZEKUR
- CZ: CZ, CZ-direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA
- Menzis: Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA, VinkVink
- DSW: DSW, InTwente, Stad Holland
- ONVZ ONVZ, VvAA, PNO-zorg, Jaaah
- ASR ASR, Ditzo
- ENO Salland, Zorgdirect
- Eucare Aevitae (Eucare)
- Zorg en Zekerheid:   AZVZ, Zorg en Zekerheid

Hoe wordt er gedeclareerd?
De zorg die door de verzekeraar vergoed wordt, wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Eigen risico.                                                                                  
Houdt u wel rekening met het eigen risico, die sinds 2018 voor elke Nederlander € 385,- bedraagt.

Afspraak vergeten.                                                                 
Als u niet verschijnt op een afspraak of als u de afspraak afbelt binnen één volledige  werkdag, wordt de afspraak bij u in rekening gebracht.                                                                De kosten voor u zijn dan € 100,-.
U ontvangt een factuur, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Niet alle problemen worden vergoed.
Niet al uw problemen worden vergoed zoals relatietherapie of als u spanning hebt door problemen met uw werkgever.
Wat u precies vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekering. Sommige aanvullende pakketteen van enkele zorgverzekeraars vergoeden wat meer.
U kunt dat vinden in uw polis. U kunt ook even bellen met uw zorgverzekeraar. Dan weet u precies wat u vergoed krijgt.

Zorg die niet vergoed wordt.
Voor de problemen die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, zult u geen verwijsbrief van uw huisarts krijgen. U moet dit zelf betalen.
De kosten zijn € 110,- per consult per consult van 45 minuten.
U ontvangt daarvoor een factuur die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Coaching.
De kosten van coaching zijn € 125,- per consult van 45 minuten

Naamswijziging.
De kosten van naamswijziging zijn € 125,- per uur van 60 minuten.

Algemene betalingsvoorwaarden.
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk een volledige werkdag voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen een volledige werkdag voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Kaart
Opbellen
E-mail
Info